badania pracowników

Zminna wierzy, że za każdą dobrze prosperującą firmą stoi sztab ludzi, którzy odpowiadają za jej sukces - pracownicy. Tak samo jak badania konsumenckie pomagają zwiększyć sprzedaż dzięki zrozumieniu Twoich konsumentów, Zminna podkreśla ważność produktywności pracowników i oferuje szeroki zakres badań, aby lepiej poznać Twoich pracowników.

Solution
report

Solution report dostarcza ważne insighty na temat pracowników w miejscu pracy. Raport podsumowuje najważniejsze wnioski empiryczne, a także w przystępny sposób tłumaczy analizy statystyczne i przedstawia odpowiedzi na pytania klienta. Raport przekształca wiedzę empiryczną w praktyczne rozwiązania, które pozwolą naszym klientom osiągać więcej dzięki lepszej świadomości potrzeb swoich pracowników.

Predictive analytics

Predictive analytics jest to proces etapowy, który składa się ze zbierania danych i ich statystycznej analizy by stworzyć najbardziej efektywne rozwiązania i strategie biznesowe. Zbieranie danych to zazwyczaj kwestionariusz stworzony na bazie indywidualnych potrzeb każdego klienta. Kluczową metodą wykonywaną w predictive analytics jest analiza regresji. Pozwala ona na zbudowanie precyzyjnych modeli predykcyjnych, w których przewidują się zachowania pracowników, analizując najbardziej wpływowe czynniki.

A/B
testing

A/B to forma testu, gdzie porównujemy różne rozwiązania. Podejście opiera się na formułowaniu hipotezy badawczej, konstrukcji metody, zbieraniu danych i ich statystycznej analizie. A/B testing to najbardziej zaawansowana metoda badawcza, którą oferuje Zminna, a mimo to ona pozwala na wyciągnięcie najbardziej precyzyjnych i dokładnych wniosków. Dzięki temu to podejście umożliwia zastosowanie empirycznie sprawdzonych rozwiązań w biznesie.

Zminna: Badanie Satysfakcji Pracowników

Badanie Satysfakcji Pracowników

Badanie Satysfakcji Pracowników

 1. Jakie czynniki psychologiczne przyczyniają się do zadowolenia z pracy?
 2. Jak satysfakcja pracowników wpływa na ich wydajność?
 3. Jak zwiększyć satysfakcję pracowników?
Zminna: Badanie Motywacji Pracowników

Badanie Motywacji Pracowników

Badanie Motywacji Pracowników

 1. Jak bardzo Twoi pracownicy są zmotywowani?
 2. Które czynniki zwiększają lub zmniejszają motywację?
 3. Jak motywacja wpływa na wydajność pracy?
 4. Jaki sposób wynagradzania jest najbardziej skutecznym dla Twoich pracowników?
Zminna: Badanie Produktywności Pracowników

Badanie Produktywności Pracowników

Badanie Produktywności Pracowników

 1. Jakie czynniki psychologiczne, środowiskowe i sytuacyjne wpływają na wydajność?
 2. Które metody najbardziej zwiększają produktywność pracowników?
 3. Jak być pewnym, że pracownicy są produktywni?
Zminna: Badanie Efektywności Obsługi Klienta

Badanie Efektywności Obsługi Klienta

Badanie Efektywności Obsługi Klienta

 1. Które cechy psychologiczne i osobiste sprzyjają lepszej obsłudze klienta?
 2. Jakie są najważniejsze czynniki środowiskowe i społeczne dla perfekcyjnej obsługi klienta?
 3. Jak zachowania werbalne i niewerbalne wpływają na obsługę klienta?
Zminna: Badanie Efektywności Komunikacji

Badanie Efektywności Komunikacji

Badanie Efektywności Komunikacji

 1. Jak skuteczny jest Twój zespół w komunikacji?
 2. Jak skuteczna komunikacja wpływa na wydajność?
 3. Które czynniki wpływają na skuteczną komunikację?
Zminna: Badanie Efektywnego Budowania Zespołu

Badanie Efektywnego Budowania Zespołu

Badanie Efektywnego Budowania Zespołu

 1. W jaki sposób efektywne budowanie zespołu wpływa na wydajność?
 2. Jak relacje interpersonalne wpływają na Twój zespół?
 3. Jakie jest powiązanie między budową zespołu, a rozwiązywaniem problemów?
 4. Jak skutecznie definiować role w zespole?

Pobierz naszą prezentację o badaniu pracowników

e-mail us

newsletter

* Zapisując się do newslettera, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.